О компании
Виды деятельности
Продукты, решения, поставки оборудования

Фотогалерея
НПС "Безопасность систем беcпроводной связи"
Спонсорская деятельность
Новости
Карта сайта
Контакты
ГостеваяПресс-релиз

Увагу - захисту безпроводового зв'язку

1-3 жовтня в Києвi (санаторiй "Пуща-Озерна") вiдбувся органiзований Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ i науково-виробничим пiдприємством "OМiTex" другий науково-практичний семiнар "Безпека систем безпроводового зв'язку".

У заходi взяли участь понад 150 учасникiв - представникiв органiв державної влади, провiдних державних та комерцiйних органiзацiй i пiдприємств України, Росiї та iспанiї в галузi розробки й виготовлення засобiв захисту iнформацiї, в тому числi НВФ "Криптон", "ТАСКО", НВП "OMiTex", iнституту iнформацiйних технологiй, РТН НТУУ "КПi"; було заслухано та обговорено понад 50 доповiдей.

Зокрема, на пленарному засiданнi генеральний директор ДП "Українськi спецiальнi системи" Валерiй Барлабанов висвiтлив стан та перспективи робiт зi створення нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку (НСКЗ). Цей виступ доповнили доповiдi представникiв ДСТСЗI СБУ Володимира Козака та Вiктора Кучинського, присвяченi пiдходам до визначення вимог по захисту iнформацiї у мобiльнiй компонентi НСКЗ та полiтицi безпеки в цiй сферi вiдповiдно.

У рамках семiнару розглядалися питання криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї в засобах радiозв'язку, захищеного радiодоступу, засобiв стiльникового та транкiнгового зв'язку з вбудованими механiзмами захисту iнформацiї. Придiлялася увага необхiдностi консолiдацiї зусиль при вирiшеннi завдань щодо подальшого вдосконалення нормативно-правового, методологiчного i практичного забезпечення захисту iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйних та телекомунiкацiйних системах. Обговорювалися питання розробки, вдосконалення та впровадження вiтчизняних засобiв захисту iнформацiї як в дiючих вiдомчих мережах аналогового радiозв'язку, так i в перспективних мережах зв'язку, а також подальшої розробки й упровадження вiтчизняних систем i засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї.

Було визнано доцiльним продовження робiт iз сертифiкацiї та експертизи засобiв i систем захисту iнформацiї в мережах безпроводового зв'язку, а також розробка, дослiдження та серiйне виготовлення нацiональних засобiв i комплексiв технiчного й криптографiчного захисту в радiомережах i мобiльнiй компонентi НСКЗ.

На семiнарi вперше в Українi НВП "OMiTex" було розгорнуто фрагмент системи захищеного цифрового радiозв'язку NEBULA стандарту ТЕТРА (виробник - iспанська компанiя Teltronic S.A.U., партнер "ОМiТех") у складi базової, стацiонарної, автомобiльної та портативної радiостанцiй. На стендах пiдприємства "ОМiТех" проведено практичнi заняття з демонстрацiєю вiтчизняного обладнання захисту радiоканалiв мереж аналогового радiозв'язку та iнших сучасних технiчних рiшень у галузi iнтегрованих диспетчерських систем iз дистанцiйним контролем мiсцезнаходження рухомих об'єктiв, комплексної iнформатизацiї з використанням механiзмiв захисту iнформацiї.

Для визначення функцiональних можливостей, електромагнiтної сумiсностi та рiвня захисту елементiв системи цифрової захищеної мережi транкiнгового радiозв'язку було вирiшено пiдтримати пропозицiю НВП "OMiTex" щодо розгортання ним без залучення державних коштiв у Києвi дослiдного району цифрової захищеної мережi транкiнгового радiозв'язку в стандартi ТЕТРА та виконати натурнi випробовування за участю зацiкавлених органiзацiй, що мають потребу у вiдповiдних послугах.

Наталiя ПАНАРIНА

Дайджест останнього числа газети ДК "Зв'язок" № 39, 9 жовтня


Вверх
Новостная лента

[24 декабря 2018 года ]


[16 ноября 2016 года ]


[16 ноября 2016 года ]


[11 июня 2016 года ]


[9 мая 2016 года ]


[11 марта 2016 года ]


[10 февраля 2016 года ]


[31 января 2016 года ]


[3 января 2016 года ]
Украина, 01030, Киев - 030
ул. Богдана Хмельницкого, 51-Б,
телефон +38 (044) 235-8676


© OMiTex, 2004-2009
Сделано в
"Лаборатории F-4"