О компании
Виды деятельности
Продукты, решения, поставки оборудования

Фотогалерея
НПС "Безопасность систем беcпроводной связи"
Спонсорская деятельность
Новости
Карта сайта
Контакты
ГостеваяРешение Семинара

Рiшення другого науково-практичного семiнару "Безпека систем безпроводного зв`язку" 01-03 жовтня 2003 року

Виходячи iз практичних результатiв, отриманих у процесi роботи:

Семiнар констатує:

У семiнарi взяло участь понад 150 учасникiв - представникiв органiв державної влади, провiдних державних та комерцiйних органiзацiй i пiдприємств України, Росiї та iспанiї в галузi розробки та виготовлення засобiв захисту iнформацiї, в т.ч. НВФ "КРИПТОН", "ТАСКО", НВП "OMiTex" , iнституту iнформацiйних технологiй, РТН НТУ "КПi", провiдних фахових перiодичних видань, зокрема "Зв'язок", "Мережi та бiзнес", було заслухано та обговорено бiльше 50-ти доповiдей.

В ходi семiнару вперше в Українi НВП "OMiTex" було розгорнуто фрагмент системи захищеного цифрового радiозв'язку NEBULA стандарту ТЕТРА у складi базової, стацiонарної, автомобiльної та портативної радiостанцiй. На стендах пiдприємства ОМiТех проведено практичнi заняття з демонстрацiєю вiтчизняного обладнання захисту радiоканалiв мереж аналогового радiозв'язку та iнших сучасних технiчних рiшень в галузi iнтегрованих диспетчерських систем з дистанцiйним контролем мiсцезнаходженням рухомих об'єктiв, комплексної iнформатизацiї з використанням механiзмiв захисту iнформацiї.

Семiнар зазначає:

  • високий рiвень представлених доповiдей як теоретичного, так i прикладного характеру;
  • пiдвищений iнтерес до тематичних питань, якi були розглянутi в рамках семiнару, закрема:
  • криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї в засобах радiозв'язку;
  • захищеного радiодоступу;
  • засобiв стiльникового та транкiнгового зв'язку з вбудованими механiзмами захисту iнформацiї;
  • необхiднiсть консолiдацiї зусиль при вирiшеннi завдань щодо:

- подальшого вдосконалення нормативно-правового, методологiчного i практичного забезпечення захисту iнформацiйних ресурсiв в iнформацiйних та телекомунiкацiйних системах; - розробки, вдосконалення та впровадження вiтчизняних засобiв захисту iнформацiї як в дiючих вiдомчих мережах аналогового радiозв'язку, так i в перспективних мережах зв'язку; - подальшої розробки та впровадження вiтчизняних систем та засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї.

Учасники семiнару вважають за прiоритетнi наступнi напрямки:

Подальший розвиток нормативно-правової бази в галузi захисту iнформацiї .

Залучення до активної участi органiзацiй, розробникiв та виробникiв засобiв захисту iнформацiї в створеннi нормативних документiв i пiдготовцi пропозицiй щодо вдосконалення дiючої нормативної бази в данiй галузi.

Продовження робiт з сертифiкацiї та експертизи засобiв i систем захисту iнформацiї в мережах безпроводового зв'язку.

Розробку, дослiдження та серiйне виготовлення нацiональних засобiв i комплексiв технiчного i криптографiчного захисту iнформацiї в радiомережах та мобiльнiй компонентi НСКЗ.

Семiнар прийняв рiшення:

З метою визначення функцiональних можливостей, електромагнiтної сумiсностi та рiвня захисту елементiв системи цифрової захищеної мережi транкiнгового радiозв`язку пiдтримати пропозицiю НВП "OMiTex" щодо розгортання ним без залучення державних коштiв у м. Києвi дослiдного району цифрової захищеної мережi транкiнгового радiозв`язку в стандартi ТЕТРА та виконати натурнi випробовування за участю зацiкавлених органiзацiй, що мають потребу у вiдповiдних послугах.

Пiдтримати традицiю щорiчного проведення науково-практичного семiнару (конференцiї) "Безпека систем безпроводового зв'язку".

Учасники семiнару.

м. Київ 03 жовтня 2003 року


Вверх
Новостная лента

[24 декабря 2018 года ]


[16 ноября 2016 года ]


[16 ноября 2016 года ]


[11 июня 2016 года ]


[9 мая 2016 года ]


[11 марта 2016 года ]


[10 февраля 2016 года ]


[31 января 2016 года ]


[3 января 2016 года ]
Украина, 01030, Киев - 030
ул. Богдана Хмельницкого, 51-Б,
телефон +38 (044) 235-8676


© OMiTex, 2004-2009
Сделано в
"Лаборатории F-4"